B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์จีน เฉินตู ทิเบต หลังคาโลก 6วัน 5คืน (พ.ค.-มิ.ย.60) 3U ราคา 33,999.-

กรุงเทพฯ – เฉินตู (3U8146 : 18.40-22.25) เฉินตู-ลาซา (3U8697 : 08.25-10.50)-พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ผ่านชมทุ่งหญ้า จ้างเป่ย-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา ลาซา-เฉินตู (3U8698 : 10.35-12.35)-ร้านนวดเท้า-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านหินตาสวรรค์ ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา เฉิงตู-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6วัน 4คืน (เม.ย.-ก.ย.60) CZ ราคา 21,888.-

กรุงเทพฯ-ฉางซา -ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหมร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-หนังตะลุงร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพาราโชว์นางจิ้งจอกขาวเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซากรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาอวตาร 5วัน 4คืน (13-17เม.ย.60) CZ ราคา 23,888.-

กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลำธารแส้ทองร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ภาพวาดทราย-ร้านใบชาร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพาราจางเจียเจี้ย-ฉางซาเกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (เม.ย.-ต.ค.60) WE ราคา 12,888.-

กรุงเทพฯ –ฉางซา-จางจียเจี้ยร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพาราร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยกจางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6วัน 5คืน (ก.พ.-ต.ค. 60) WE ราคา 17,888.-

กรุงเทพฯ –ฉางซาฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพาราร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตารสวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชาโชว์นางจิ้งจอกขาวจางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!

เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

Featured Video

ไฮไลท์เด็ดของ BSC พาทัวร์แดนกิมจิ เกาหลี