B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3วัน 2คืน NX (ธ.ค-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 7,991.- บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมอืงมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชียที่ The Venetian Resort 3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า 4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย 5. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีนคุนหมิง มองโกเลียใต้ ฮุ่ยเจ๋อ 4วัน 2คืน SC (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 10,991.-บาท

ไฮไลท.์ .... ทวั รร์ าคาสบายกระเป๋ า - ชมภเูขาทงุ่หญา้ มองโกเลยีใต้ - ชมสวนน ้าตก ใจกลางเมอืงคนุหมงิ
Book Now!

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืน QR (ธ.ค.60-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 13,991.-

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า 1. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน •พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน •มีบริการ Free WiFi บนรถ 2. บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น KYUSHU SKI & STRAWBERRY 5 วัน 3 คืน TG (ม.ค.-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 39,991.-

ไฮไลท์ ทัวร์ - สักการะศาลเจ้าดาไซฟุชื่อดัง แห่งเมืองฟุกุโอกะ - เดินชิลชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นที่ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เท็นซัน - เที่ยวชมอะตอมมิคบอมบ์ และสวนสันติภาพ - เพลิดเพลินช้อปปิ้งย่านดัง เท็นจิน / โทสุ เอ้าเล็ต - อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ พร้อมอาหารนานาชนิด
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA 5 DAY 3 NIGHT XJ (ม.ค.-ก.พ.61) ราคาเริ่มต้น 27,991.-

ไฮไลท์ ทัวร์ เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ * ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO * สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี - เที่ยวชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ / มิตสุย เอาท์เล็ต / DOTON PLAZA อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ ปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
Book Now!

เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

Featured Video

ไฮไลท์เด็ดของ BSC พาทัวร์แดนกิมจิ เกาหลี