B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน 3คืน (ก.พ-มิ.ย60) XJ ราคา 9,888.-

สนามบินดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้ (XJ760 : 00.15-05.30)หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชาถนนโบราณเหอฝั่งเจียร้านผ้าไหม-หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน 4วัน 3คืน (เม.ย.60) E3 ราคา 12,999.-

ร้านหยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านนวดเท้าสวนหวงหลง- ร้านใบชา-ภาพวาดทรายร้านผ้าไหม-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ยสนามบินดอนเมือง
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน 3คืน (เม.ย.60) ราคา E3 ราคา 15,888.-

ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านนวดเท้าทะเลสาบเป่าเฟิงหู (นั่งรถ VIP+ล่องเรือ) - ร้านใบชา - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม -โชว์นางจิ้งจอกขาวเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ร้านผลิตภัณฑ์ ยางพารา-จางเจียเจี้ย สนามบินดอนเมือง
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6วัน 5คืน (ก.พ.-ต.ค.60) WE ราคา 17,888.-

ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพาราร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตารสวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชาโชว์นางจิ้งจอกขาวจางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6วัน 5คืน (เม.ย.-ก.ย.60) CZ ราคา 21,888.-

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหมร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-หนังตะลุงร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพาราโชว์นางจิ้งจอกขาวเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซาพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซากรุงเทพฯ
Book Now!

เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

Featured Video

ไฮไลท์เด็ดของ BSC พาทัวร์แดนกิมจิ เกาหลี