B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2ประเทศ สบาย..สบาย 5วัน 4คืน BI (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 25,999.-บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ - ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque - ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer - ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ - ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
Book Now!

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน มหัศจรรย์ AEC บรูไน-อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ 5 วัน 4 คืน BI (ธ.ค.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 22,900.-

• สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ • ชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ • ชมน้ำตก Kakek bodo ธรรมชาติอันสวยงาม • ชมมัสยิดทองคำ Omar Ali Saifuddin Mosque หนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของโลก • ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี • ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia แหล่งรวบรวมของกำนัลล้ำค่าจากผู้นำทั่วทุกมุมโลก • ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Bolkiah Mosque • พิเศษ...ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
Book Now!

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน VIP BRUNEI The Golden Legacy พักหรูระดับ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน BI (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 16,900.-

• ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต-Tamu Market • หมู่บ้านกลางน้ำ • มัสยิด Omar Ali Saiffuddien • พิพิธภัณฑ์ Malay Technology • ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman • ล่องเรือชมลิงจมูกยาว มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah • พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery- พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia • ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็ก
Book Now!

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน สบาย…สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน BI ( พ.ย.- ก.พ. 61 ) ราคาเริ่มต้น 15,999.-

ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosqueชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayerผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Ismanสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
Book Now!

ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ เที่ยวบรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC – บรูไน+ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน (ต.ค-ม.ค 61) BI ราคาเริ่มต้น 23,999.-

โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ !!! บรูไน+ฟิลิปปินส์” ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ช้อปปิ้ง SM Mall of Asia ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
Book Now!