B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน สบาย..สบาย 3 วัน 2 คืน (BI) (มี.ค.-พ.ค.61) ราคาเริ่มต้น16,599.-

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า • ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
Book Now!

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย…สบาย 5 วัน 4 คืน BI (ม.ค.-พ.ค.61) ราคาเริ่มต้น 20,999.-

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1. ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ • ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน • ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว
Book Now!

ทัวร์บรูไน เที่ยวบรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2ประเทศ สบาย..สบาย 5วัน 4คืน BI (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 25,999.-บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า - ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ - ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque - ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer - ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ - ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
Book Now!