B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์จีน เที่ยวจีนคุนหมิง มองโกเลียใต้ ฮุ่ยเจ๋อ 4วัน 2คืน SC (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 10,991.-บาท

ไฮไลท.์ .... ทวั รร์ าคาสบายกระเป๋ า - ชมภเูขาทงุ่หญา้ มองโกเลยีใต้ - ชมสวนน ้าตก ใจกลางเมอืงคนุหมงิ
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Chongqing บริ๊ง บริ๊ง ไบร์ท 3 วัน 2 คืน WE (ม.ค.-มี.ค. 61) ราคาเริ่มต้น 9,899.-

อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลานสกีอินดอร์ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHOCK PRICE CHONGQING WULONG 3วัน 2คืน FD (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 10,999.-

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า 1.สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย 2.ท้าความเสียว ... ระเบียงแก้ว ณ อู่หลง 3.บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Beijing ผู้สาว ขาเลาะ 5 วัน 3 คืน TG (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 16,799.-

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดหลิงกวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ถนนหวังฟูจิ่ง ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว อาหารกวางตุ้ง บุฟเฟต์ปิ้งย่าง สุกี้มองโกล+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน EASY BEIJING 5 วัน 3 คืน HU (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 14,999.-

ห้ามพลาด.....ทัวร์ราคาโปรโมชั่น... สุดพิเศษ 1. เยือนเมืองแห่งมรดกโลก...ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 2. ชมความงดงามและยิ่งใหญ่.....พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน 3. ตื่นตาตื่นใจกับ.....กายกรรมปักกิ่ง…ที่มีเสียงชื่อก้องโลก 4. เมนูพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ BBQ และ อาหารกวางตุ้ง
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว Shock Price B 5 วัน 4 คืน (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 12,999.- บาท

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า 1. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2. เมนูพิเศษ.... (1) บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี 3. เมนูพิเศษ.... (2) ซุปเห็ด 4. บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฉางซา สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน FD (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 11,999.-

1. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2. เมนูพิเศษ.... (1) บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี 3. เมนูพิเศษ.... (2) ซุปเห็ด 4. บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืนMU (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 14,799.- บาท

ไฮไลท์................ ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 ชมสวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ เดินเล่นชิลๆที่หาดไว่ทาน ช๊อปปิ้งตลาดเฉิงหวังเมี่ยวและถนนนานกิง
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 1,9799.- บาท

ไฮไลท์................. เซี่ยงไฮ้...หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนนานกิง ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง ย่านซินเทียนตี้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) จูเจียเจี่ยว...หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว เสี่ยวหลงเปา
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน TG (พ.ย.ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 14,799.- บาท

ไฮไลท์................... เซี่ยงไฮ้...ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 หาดไว่ทาน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว อู๋ซี...สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท / ท่าน*** ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว
Book Now!