B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ชิงเต่า เว่ยฝั่ง จี่หนาน เขาไท่ซาน 6 วัน 5 คืน(ส.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 25,999.-

ทะเลสาบต้าหมิงหู ถนนโบราณควางโหวหลี ภูเขาไท่ซาน (กระเช้าขึ้น-ลง) เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (รวมบัตรค่าเข้า) โรงงานเบียร์ชิงเต่า-จัตุรัส 54 ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ชิงเต่า โรงเบียร์ ช้อบปิ้งถนนไท่ตง 4 วัน 3 คืน(มิ.ย.-ต.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 18,799.-

สะพานจ้านเฉียว-ถนนอาหารพี่ฉายย่วนโบสถ์ St. Emil (ชมภายนอก) พิพิธภัณฑ์ ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน ช้อปปิ้งถนนไท่ตง พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า เสี่ยวอี๋ซาน โรงงานเบียร์ ถนนแปดสาย-จัตุรัส 54 ศูนย์เรือใบโอลิมปิก
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน (มิ.ย.-ธ.ค.60)TG ราคาเริ่มต้น 15,799.-

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ กำแพงเมืองจีน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน นานกิง อู๋ซี ดีสนีย์แลนด์ หังโจว 5 วัน 4 คืน (มิ.ย-ต.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 16,999.-

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ) พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ล่องเรือทะเลสาบซีหู
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน (มิ.ย.-ต.ค.60) XW ราคาเริ่มต้น 15,999.-

ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์ วัดฉงหยวน พระใหญ่หลิงซาน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (มิ.ย.-ธ.ค.60)WE 16,999.-

ศาลเจ้ากวนอู จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สวนวัดถังต้าฉือเอิน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี กำแพงเมืองโบราณ อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท/ท่าน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น 7 วัน 5 คืน (มิ.ย.-ต.ค.60) WX ราคาเริ่มต้น 26,799.-

ต้าเหลียน...ถนนเลียบทะเล สะพานเป่ยต้าเฉียว จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ เสิ่นหยาง...พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง บ้านนายพลตระกูลจาง ฉางชุน...วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก ) จัตุรัสวัฒนธรรม ฮาร์บิ้น...โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น (ฟรี !! เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว)-ถนนโบราณกวนตง แกะสลักน้ำแข็งโดมปิง เสวี่ยต้าสือเจีย-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปจากด้านนอก)
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6วัน 5คืน (ก.พ.-ต.ค.60) WE ราคา 17,888.-

ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพาราร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตารสวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชาโชว์นางจิ้งจอกขาวจางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6วัน 5คืน (เม.ย.-ก.ย.60) CZ ราคา 21,888.-

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหมร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-หนังตะลุงร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพาราโชว์นางจิ้งจอกขาวเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซาพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซากรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (เม.ย.-ต.ค.60) WE ราคา 12,888.-

ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพาราร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยกจางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!