B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน WE(พ.ย.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 19,999.-

ศาลเจ้ากวนอู จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สวนวัดถังต้าฉือเอิน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี กำแพงเมืองโบราณ อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท/ท่าน ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซีอาน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ภูเขาหิมะซีหลิงซาน ง้อไบ๊ เล่อซาน เฉินตู หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน 3U (ธ.ค.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 24,799.-

ภูเขาหิมะซีหลิงซาน (ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน เมืองโบราณหวงหลงซี - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉินตู อุทยานน้ำตกฉื้อสุ่ย พระสังกัจจายน์ เมืองโบราณปิ่งอัน 5 วัน 4 คืน 3U (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 16,799.-

อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอัน น้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว พระสังกัจจายน์-ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER ถนนโบราณจินหลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Leshan กู้โลก 5 วัน 4 คืน 3U (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคเริ่มต้น 18,799.-

ชมทัศนียภาพที่งดงาม ดังสรวงสวรรค์... นมัสการ 1 ใน 4 พุทธคีรีศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินจีน ความตะมุตะมิ ของหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) เดินเล่นที่ถนนโบราณจินหลี่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน อุทยานแห่งชาติหวงหลง ซงผิงโกว เฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน 3U (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 22,799.-

อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกว ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนโบราณจินหลี่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง SNOW WORLD วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) 5วัน 4คืนTG (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 30,900.-

ไฮไลท์............. จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-พระราชวังฤดูร้อน ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-THE PLACE กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
Book Now!

 ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน MU (พ.ย.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 23,799.-

คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SNOW WORLD ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง 5วัน 3คืน CA (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 21,799.-

ไฮไลท์........... จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน SNOW WORLD-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีนฮาร์บิน ปักกิ่ง(เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ปี 2561) 6วัน4คืน CA (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 36,779.-

ไฮไลท์.................. เกาะพระอาทิตย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เมืองโบราณฟ่งหวง ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน WE (พ.ย.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 20,799.-

นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซานระเบียงแก้ว ประตูสวรรค์ เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
Book Now!