B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์จีน เที่ยวจีน สะพานแก้วลอยฟ้า ฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำเทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน WE (พ.ย.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 12,799.-

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท /ท่าน อาหารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี , อาหารไทย และ ซุปเห็ด
Book Now!

 ทัวร์จีน เที่ยวจีน ฉางซา เจ้าแม่กวนอิม จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน WE (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 16,799.-

เมืองหนิงเซียง...เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา ณ วัดหมี่หยิน จางเจี้ยเจี้ย...สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ภาพวาดทราย ถนนซีปู้เจีย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ฉางซา...ถนนคนเดิน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ดินแดนมหัศจรรย์ ภูเขาอวตาร จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน WE (ธ.ค.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 24,900.-

ฉางซา จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์เหม่ยลี่เซียงซี อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน CZ (ม.ค.-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 21,799.-

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์เหม่ยลี่เซียงซี เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนปาต้าหลิง 5 วัน 3 คืน CA ( ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 17,799.-

ไฮไลท์...... วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ บ้านกระเบื้องเทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ 5 วัน 3 คืน CA (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 17,799.-

ไฮไลท์............ จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน HISO LOWPRICE ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5วัน3คืน TG (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 16,779.-

ไฮไลท์....... จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอบูชาเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ กำแพงเมืองจีน
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน Two Tone ไหทองคำ 6วัน4คืน TG (พ.ย-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 19,799.-

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท / ท่าน*** ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง ไก่
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ฮาร์บิน ปักกิ่ง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ปี 2561 6 วัน 4 คืน CA (ธ.ค.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 36,799.-

เกาะพระอาทิตย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)-โบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ถนนหวังฟูจิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน ต้าเหลียน 7 วัน 5 คืน XW (ธ.ค.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 36,799.-

ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า) ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน เกาะพระอาทิตย์ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)ฮาร์บิ้น ต้าเหลียน-จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่
Book Now!