B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 6วัน 4คืน (เม.ย.-ก.ย.60) CZ ราคา 21,888.-

กรุงเทพฯ-ฉางซา -ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหมร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-หนังตะลุงร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพาราโชว์นางจิ้งจอกขาวเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซากรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน 3คืน (เม.ย.-ต.ค.60) WE ราคา 12,888.-

กรุงเทพฯ –ฉางซา-จางจียเจี้ยร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพาราร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยกจางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6วัน 5คืน (ก.พ.-ต.ค. 60) WE ราคา 17,888.-

กรุงเทพฯ –ฉางซาฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพาราร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตารสวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจียเขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านใบชาโชว์นางจิ้งจอกขาวจางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน (เม.ย-ส.ค60) XW ราคา 16,888.-

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน (XW880 : 11.20-17.00) วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านใบชา-ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อน ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ร้านนวดเท้า-ผ่านชม สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสินสนามบินดอนเมือง (XW879 : 18.15-22.00)
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพาน4 วัน 3 คืน (มี.ค-ต.ค60) ราคา 16,888.-

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 11.05-15.15)หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ฉงชิ่ง-อู่หลง- อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก น้ำตกหุบผาสวรรค์-อู่หลง-ฉงชิ่ง-ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพ ฯ (WE685 : 16.10-18.30)
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดจิงเชอ หยางซั่ว 6วัน 5คืน (เม.ย.-ก.ย.60) CZ ราคา 14,888.-

กรุงเทพฯ– กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจินเชอหมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)หลงเซิ่น-กุ้ยหลินกุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ร้านใบชา-ช้อปปิ้งถนนฝรั่งหยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยกประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-โชว์ ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหมเมืองจำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5วัน 4คืน (เม.ย.-ต.ค.60) XW ราคา 16,999.-

ดาวน์โหลดรายการนำเที่ยว…ทัวร์ นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5วัน 4คืน (เม.ย.-ต.ค.60) XW ราคา...
Book Now!