B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์จีน เที่ยวจีน SHANGHAI จัดเต็ม 5 วัน 4 คืน XW (พ.ย.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 13,555.-

ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์ วัดฉงหยวน สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท / ท่าน*** ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ , เสี่ยวหลงเปา ,ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
Book Now!

ทัวร์จีน เที่ยวจีน ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน XW (พ.ย.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 18,799.-

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและรถไฟดิสนีย์ ไป-กลับ) พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่ขอทาน, หมูตงปอ
Book Now!