B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน WE (ก.ค.-ก.ย.60) ราคาเริ่มต้น 12,900.-

กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
Book Now!

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน(มิ.ย.-ก.ย.60) WE ราคาเริ่มต้น 11,900.-

เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด Wat Thmey ทุ่งสังหาร - ตลาดซาจ๊ะ - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - บารายตะวันตก - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
Book Now!

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (มิ.ย.-ก.ย.60)PG ราคาเริ่มต้น 14,900.-

กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม พนมเปญ - เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
Book Now!