B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน WE ( ต.ค.- ธ.ค. 60 ) ราคาเริ่มต้น 13,900.-

ดาวน์โหลดรายการนำเที่ยว….ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน WE ( ต.ค.- ธ.ค. 60 ) ราคาเริ่มต้น...
Book Now!

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เที่ยวกัมพูชา เสียมเรียบ สบาย…สบาย 3วัน 2คืน PG ( ต.ค-ธ.ค 60 ) ราคาเริ่มต้น 14,889.-

พระราชวังจตุมุขสิริมงคล-เจดีย์เงิน-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ-คุกตวลสเลง-ตลาดซาทะไมศาลองค์เจ็กองค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ-ชมโชว์ระบำอัปสรปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัดพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
Book Now!