B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ Dubai Super Save Amazing Miracle Garden 5 วัน 3 คืน (EK) (มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 27,900.-

• ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf • ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque • ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา • นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง • สวนดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Dubai Miracle Garden: The world’s biggest natural flower garden!
Book Now!

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ Amazing Dubai Miracle Garden 5 วัน 3 คืน EK (ม.ค.-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 31,911.-บาท

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf • ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque • ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา • นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง • สวนดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Dubai Miracle Garden: The world’s biggest natural flower garden! ***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ*** ***ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ*** ***ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124***
Book Now!

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ Five Stars Dubai 5 วัน 3 คืน (EK) (ม.ค.-เม.ย 61) ราคาเริ่มต้น 38,811.-

• สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ • ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ • ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124***
Book Now!