B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ Dubai Superlative 5 วัน 2 คืน EK (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 28,911.-

*** บินตรงสู่ดูไบ มหานครระดับโลกด้วยเครื่องบินระดับโลก AIRBUS 380*** **เครื่องใหญ่ กว้างขวาง นั่งสบาย พร้อมกับการบริการของสายการบินระดับท๊อป** ***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ*** ***ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ*** ***ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124*** ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque วิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำCreek ในเมืองอันมั่งคั่ง
Book Now!

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ อาบูดาบีพักโรงแรม 5 ดาว 5 วัน 2 คืน EK (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 35,900.-

***ขึ้นเบิร์จคาลิฟา Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก*** *** รับประทานอาหารกลางวัน ณ Emirates Palace โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว *** ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง ***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ*** ***ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ*** ***ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124***
Book Now!

ทัวร์ดูไบ เที่ยวดูไบ HELLO DUBAI , HAPPY NEWYEAR 2018 5 วัน 3 คืน EK (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 40,900.-

***ขึ้น “เบิร์จคาลิฟา” Burj Khalifa ชั้น 124*** ***ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของพระอาทิตย์ตกดิน และมื้อค่ำสุดพิเศษแบบบาร์บิคิวอาหรับ*** ***สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับ Sand Dune สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทรายและการขี่อูฐ*** ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560 ธันวาคม : 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 , 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่)
Book Now!