B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน HX (ธ.ค.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 10,799.-

วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)-เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลิน-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน-ร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3 วัน 2 คืน HX (ม.ค.-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 16,999.-

1. ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล) 2. ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์) 3. ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง 4. อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน 5. ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน FD (ม.ค.-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 9,911.-บาท

ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 1. เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม 2. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ 3. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน 4. เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น 5. ถ่ายรูปสวนดอกไม้ฮอลแลนด์ 6. ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง 7. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง 3 วัน 2 คืน CX (พ.ย.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 15,900.-

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน Emirate Airline EK (ม.ค-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 9,991.- บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ 2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย 3. เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน HX (พ.ย.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 9,799.-

วัดหวังต้าเซียน ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน HX (พ.ย.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 9,799.-

วัดหวังต้าเซียน ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay) สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
Book Now!