B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง SHOPaHoLic ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (ก.ค.-ส.ค.60) HX ราคารเริ่มต้น 12,799.-

นั่งรถรางพีคแทรม-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัลส์เบย์ ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก-วัดแชกงหมิว-อิสระ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยหรือโอเชี่ยนเทอร์มินัล อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน (ก.ค.-ส.ค.60) EK ราคาเริ่มต้น 25,900.-

สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สำนักนางชี, พระใหญ่ลันเตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย อิ่มอร่อยกับติ่มซำรสต้นตำรับ และอาหารกวางตุ้ง สไตล์ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (เม.ย-มิ.ย60) HX ราคา 13,888.-

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.50-12.40) สวนสนุกฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เซินเจิ้น-ที่เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านจำลองเมืองลี่เจียง 00 ตลาดหล่อหวู เซินเจิ้น-ฮ่องกง (โดยรถไฟ)-วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (HX769 : 00.35-02.35)
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (เม.ย.-มิ.ย.60) HX ราคา 13,888.-

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สวนสนุกฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว)ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เซินเจิ้น-ที่เที่ยวแห่งใหม่ หมู่บ้านจำลองเมืองลี่เจียงMINERAL MUSEUM-ร้านบัวหิมะ-ร้านเยื่อไผ่ตลาดหล่อหวูเซินเจิ้น-ฮ่องกง (โดยรถไฟ)-วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งถนนนาธานฮ่องกง-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3วัน 2คืน (ก.พ.-พ.ค.60) EK ราคา25,900.-

สักการะขอพร กับ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, สำนักนางชี, พระใหญ่ลันเตา, เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย อิ่มอร่อยกับติ่มซำรสต้นตำรับ และอาหารกวางตุ้ง สไตล์ฮ่องกง อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดังจิมซาจุ่ย
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (ก.พ.-พ.ค.60) EK ราคา10,900.-

ชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ มีรูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง, ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค ก่อนบินกลับ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์Hongkong Lantau Disney 3 วัน 2 คืน (ก.พ.-พ.ค.60) EK ราคา18,900.-

พิเศษ!! เมนูห่านย่าง, อาหารทะเล Lei Yue Mun •ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับ 60 หยวน•รวมค่ากระเช้านองปิง, ค่าบัตรดิสนีย์แลนด์, นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน (ม.ค.-ก.ย.60) ราคา 9,888.-

วัดหวังต้าเซียน ชายหาดน้ำตื้น (Repulse Bay)อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกงเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
Book Now!