B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน CX (ต.ค.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 12,999.-

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกง ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ชมโชว์น้ำพลุพร้อมถ่ายรูปสวยๆ ที่ Shekou Sea World ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ห้างหลอหวู่ + ซิตี้เกทเอาท์เล็ท เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง สำหรับลูกค้าเดินทางวันที่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 มีค่าใช้จ่ายวีซ่าจีนเพิ่มท่านละ 1,500 บาท สำหรับยื่นวีซ่าธรรมดาแบบ4วัน*
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ สบาย สบาย 3วัน 2คืน CX (พ.ย.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 15,991.-

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาท์เลท เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ,ห่านย่าง
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน CX (ต.ค.60) ราคาเริ่มต้น 14,881.-

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ ที่เซินเจิ้นชมโชว์อลังการที่พระราชวังหยวนหมิงหยวนช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ เลดี้มาร์เก็ต + ซิตี้เกทเอาท์เล็ทเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
Book Now!

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน EK (ต.ค.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 9,999.-

-ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ -ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ห้างหล่อวู่และย่านจิมซาจุ่ย -เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
Book Now!