B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย PARADISE KASHMIR 6 วัน 3 คืน (SG) (มี.ค.-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 19,991.-

ไฮไลท์ PARADISE KASHMIR • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & พาฮาลแกรม ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่า
Book Now!

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน TG (ก.พ.-พ.ค.61) ราคาเริ่มต้น 40,900.-

- เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” - ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ - นาท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม - นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย - ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
Book Now!

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน B3 (ก.พ.61) ราคาเริ่มต้น 43,900.-

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
Book Now!