B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน FD (ธ.ค.60-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 12,991.-

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1.ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน 2.ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม 3.ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต 4.ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย 5.ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
Book Now!

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน TG (ต.ค-ธ.ค 60.) ราคาเริ่มต้น 40,900.-

• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
Book Now!

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย พุทธคยา สบาย…สบาย 8วัน 7คืน TG ( พ.ย.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 46,999.-

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้าที่อินเดีย-เนปาล ชมเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
Book Now!

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน TG(พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 45,900.-

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
Book Now!