B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 4วัน 3คืนTG (มี.ค.-มิ.ย.61) ราคาเริ่มต้น28,911.-

ไฮไลท์ทัวร์ อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี • วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร • หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่ สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี • วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “Borobudor” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรูโดย สายการบินแห่งชาติการบินไทย
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน TG (ก.พ.-มิ.ย.61) ราคาเริ่มต้น19,911.-

ไฮไลท์ ทัวร์ อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี • บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
Book Now!

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี-บรูไน เที่ยว 2 ประเทศ สบาย…สบาย 5 วัน 4 คืน BI (ม.ค.-พ.ค.61) ราคาเริ่มต้น 19,999.- บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี สบาย…สบาย 4วัน 3คืน SL (ธ.ค.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 12,999.-

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด ชม วัดอูลูวาตู วัดริมหน้าผาอันศักดิ์ของบาหลี
Book Now!

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี สบาย…สบาย 4 วัน 3 คืน SL (พ.ย.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 13,559.-

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด ชม วัดอูลูวาตู วัดริมหน้าผาอันศักดิ์ของบาหลี
Book Now!