B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี สบาย…สบาย 4วัน 3คืน SL (ธ.ค.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 12,999.-

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด ชม วัดอูลูวาตู วัดริมหน้าผาอันศักดิ์ของบาหลี
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน BI (ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 20,900.-

เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ บาหลี+บรูไน • วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ บาหลี • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque • บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก • บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี พักดีระดับ 4 ดาว
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บาหลี-บรูไน เที่ยวสุดคุ้ม สบาย…สบาย 5วัน 4คืน BI (ธ.ค.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 19,999.-

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ บาหลี(อินโดนีเซีย)+บรูไน 2. วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ บาหลี 3. ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต 4. บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque 5. บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก 6. บรูไน-ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ สบาย…สบาย 5 วัน 4 คืน BI (ธ.ค.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 21,999.-

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1. ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย 2. ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย 3. ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ 4. ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน 5. ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย Luxury Bali – Brunei พักหรูระดับ 5ดาว 5 วัน 4 คืน BI (พ.ย.60-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 28,900.-

ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน-บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลก บุโรพุทโธ-A 5 วัน 4 คืน GA (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 34,900.-

ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สัมผัสความอลังการของ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก อายุกว่าพันปี ชม วัดพรามนันต์ หมู่เทวาลัยศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะชวา ชม พระราชวังสุลต่าน,พระราชวังน้ำ ชมความงามของสถาปัตยกรรมในแบบของเกาะชวา ชมความงาม วิหารทานาห์ลอต จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าชื่อดัง ชม วัดอุลันดานูบราตัน ความงามในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ชมโชว์ ระบำบารองแดนซ์ ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดปราบเซียน และ ถนนมาลิโอโบโร่ จองครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางพร้อมคณะคอยดูแลและบริการทุกท่าน
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ A 4 วัน 3 คืน TG (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 27,900.-

ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่....วัดอูลูวาตู ชมหมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟ ทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา
Book Now!

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี สบาย…สบาย 4 วัน 3 คืน SL (พ.ย.60-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 13,559.-

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด ชม วัดอูลูวาตู วัดริมหน้าผาอันศักดิ์ของบาหลี
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน TG (ต.ค-ธ-ค 60)ราคาเริ่มต้น 19,900.-

วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดตัมปะซิริง วัดอูลันดานู บราตัน-ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด-วัดทานาห์ลอต
Book Now!

ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย มหัศจรรย์ เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน TG (ต.ค.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 20,900.-

วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ Kacak Fire Dance หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดตัมปะซิริง วัดอูลันดานู บราตัน-ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด-วัดทานาห์ลอต
Book Now!