B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] 6D 4N TG (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 49,900.-

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร หุบเขาโอวาคุดานิชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ ภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HILIGHT JAPAN A PLUS DISNEY 7D4N JL (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 65,900.-

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี-ช้อปปิ้งชินจูกุ หุบเขาโอวาคุดานิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ - ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน วัดคิโยมิสึ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HILIGHT JAPAN-A 6D3N JL (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 45,900.-

พระราชวังอิมพิเรียล – วัดอาซากุซะ- เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-แช่น้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ทะเลสาบฮามานะ-เมืองนาโงย่า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ- อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ- อิออน
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : ECO TOKYO WINTER 6D3N TG (ธ.ค60) ราคาเริ่มต้น 42,900.-

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ- โกเทมบะเอ้าท์เล็ต- แช่น้ำแร่-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) [กรุ๊ป 01-19 ธ.ค.60] -กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 60]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ-อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์- เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อไดบุทสึ [กรุ๊ปวันที่1-25 ธันวาคม 60]- โตเกียวสกายทรี [กรุ๊ปวันที่ 29, 30 ธันวาคม 60]- วัดอาซากุซะ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : COOLDAY TOKYO NEWYEAR 5D3N JL (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 56,900.-

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - แช่น้ำแร่-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี - เมืองโตเกียว -ช้อปปิ้ง-วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรีแลนด์ -ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ -สนามบินนาริตะ
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : HOKKAIDO HAKODATE EARLY WINTER 6D4N TG (พ.ย.60) ราคาเริ่มต้น 47,900.-

หมุ่บ้านไอนุ-เมืองฮาโกดาเตะ- ย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ -โกดังอิฐแดง - ขึ้นหอคอยโกะเรียวคะคุ -โรงงานสาหร่าย-โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - แช่น้ำแร่-นั่งกระเช้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง -บ่อน้ำพุฟูกิดาชิ - เมืองโอตารุ -คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ-อิสระช้อปปิ้งเมืองซับโปโร-JR TOWER- พิพิธภัณฑ์ราเมน
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : COLORFUL HIROSHIMA TOTTORI 6D4N TG (พ.ย.60) ราคาเริ่มต้น 49,900.-

เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองทตโตริ-เนินทรายทตโตริ โคนัน ทาวน์-ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ-ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] ศาลเจ้าศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ-เมืองฮิโรชิม่า-เมืองฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม-สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์สงคราม เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า-เมืองโอกายาม่า-เมืองเก่าคุราชิกิ โคระคุเอ็น-ปราสาทโอกายาม่า-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เมืองนารา-วัดโทไดจิ-หลวงพ่อโตไดบุตสึ-อิออน
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TAKAYAMA GOLDEN ROUTE AUTUMN 7D4N TG (พ.ย.60) ราคาเริ่มต้น 55,900.-

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง เป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาแอลป์ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญี่ปุ่นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจำนวนมาก ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TAKAYAMA GOLDEN ROUTE 6D4N TG ( พ.ย.60) ราคาเริ่มต้น 52,900.-

วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดอาซากุซะ อิออน ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ช้อปปิ้ง ซันมาจิซูจิ แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโอตากะโรปเวยื เมืองมัสซึโมโต้ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ภูเขาฟูจิ 5 ชั้น
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : TAKAYAMA KORANKEI SAKURA & AUTUMN 6D4N JL (พ.ย.60) ราคาเริ่มต้น 45,900.-

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์ เพื่อให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของเทือกเขาแอลป์ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากต้น ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น เมืองโอบาระ นำท่านเดินทางชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ซากุระจะเบ่งบานพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาโครังเค ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคชุบุ NABANA NO SATO งานแสดงไฟแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
Book Now!