B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น NAGOYA-OSAKA 5วัน 2คืน(มิ.ย.-ก.ย.60) TG 30,900.-

ดาวน์โหลดรายการนำเที่ยว…ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น NAGOYA-OSAKA 5วัน 2คืน(มิ.ย.-ก.ย.60) TG...
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น NIKKO-HITACHI-KAWAKOE-TOKYO 6วัน 4คืน (ก.ค.-ก.ย.60) XJ 31,900.-

ฮิตาชิ-ศาลเจ้าโทโชคุ-เจ้าแม่กวนอิม-คามากุระ-ช้อปปิ้ง-ออนเซน
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปสบาย 5 วัน 3 คืน (มิ.ย.60) XJ ราคาเริ่มต้น 19,999.-

1.สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวญี่ปุ่น ทั้ง 4 แห่ง “องค์เทวรูปฟุโดเมียวโอแห่งวัดนาริตะ” “ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5” “หลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคูระ” และ “องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ” 2. ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็น ธรรมชาติบำบัดด้วยน้ำแร่ร้อนของชาวญี่ปุ่น 3.ลิ้มรส “ขาปูยักษ์ และ ปลาดิบ หรือ ซูชิ แบบไม่อั้น” และ ราเมน ร้านดังแสนอร่อย ที่ พิพิธภัณฑ์ราเมน ในบรรยากาศแบบเอโดะโบราณ 4.พัก โตเกียวเต็มๆ ถึง 2 คืน .. ช้อปปิ้งเต็มๆ ที่ ชินจูกุ , ฮาราจูกุ และ ชิบูย่า
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE & SOUNKYO 6วัน 4คืน (เม.ย-พ.ค60) TG ราคา 59,900.-

สนามบินชิโตเซะ-หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาจิ-นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ-แช่น้ำแร่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ-แช่น้ำแร่ เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ-คามิกาว่า-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-แช่น้ำแร่ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-เมืองซัปโปโร-เมนูปู 3 ชนิด ช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN C 6วัน 4คืน (เม.ย-พ.ค60) TG ราคา 56,900.-

สนามบินคันไซ-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-โซน HARRY POTTER เมืองนาโกย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-พิ้งมอส [16 เม.ย-20 พ.ค.] โตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น SUPER KANSAI FREE USJ 5วัน 3คืน (มี.ค-มิ.ย60) XJ ราคา 25,900.-

กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ นารา-วัดโทไดจิ-ริงกุเอ้าท์เลท-จัสโก้อิออน-สนามบินคันไซ สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA SPRING FINVER 6วัน 3คืน (มี.ค-พ.ค60) XJ ราคา 35,900.-

กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ ชมซากุระ[กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-15 เม.ย]ตามสภาพอากาศ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนบนลานหิมะ[กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 03-14 มี.ค.]ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 17มี.ค.เป็นต้นไป]-ทะเลสาบฮามานะ-นาโงย่า-NABANA NO SATO เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิสนามบินคันไซ สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น HIB PRO OSAKA TOKYO 5วัน 4คืน (มี.ค-พ.ค60) XJ ราคา 39,900.-

กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโงย่า เมืองนาโกย่า- ทะเลสาบฮามานะ-ฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-แช่น้ำแร่ ภูเขาฟูจิชั้น 5-ชมซากุระ[22 มี.ค.-15 เม.ย][ตามสภาพอากาศ] พิ้งมอส [16 เม.ย – 20 พ.ค.] - โตเกียว- ช้อปปิ้งโตเกียว วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งอิอออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ้คเกจทัวร์ญี่ปุ่นSUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5วัน 3คืน (มี.ค-มิ.ย60) XJ ราคา 29,900.-

กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ โอซาก้า-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า กรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 21-31 มีนาคม [เที่ยวปราสาทโอซาก้า แทน วัดคินคะคุจิ] หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น ฟาร์มสตอเบอรี่ [กรุ๊ปที่เดินทางถึง 15 พค]-หน้าผาโทจินโบ[กรุ๊ปที่เดินทาง หลัง 17 พค]-เมืองโอซาก้า-ชินไซบาชิ-จัสโก้อิออน-สนามบินคันไซ สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS BLOSSOM 5วัน 3คืน (เม.ย-พ.ค60) XJ ราคา 28,900.-

กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ชมชิบะซากุระ[พิ้งค์มอส]เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ
Book Now!