B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน PG (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 15,900.-

ดาวน์โหลดรายการนำเที่ยว….ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน PG (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น...
Book Now!

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว หลวงพระบาง สบาย…สบาย 3วัน 2คืน PG (ต.ค.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 13,559.-

เที่ยวหลวงพระบาง ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม เข้าชมวัดแสนสุขาราม เที่ยวชมวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชมเครื่องเงิน ผ้าทอมือ ที่ตลาดดารา
Book Now!