B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3วัน 2คืน NX (ธ.ค-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 7,991.- บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมอืงมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชียที่ The Venetian Resort 3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า 4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย 5. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน FD (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 14,991.-

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1.พักฮ่องกง 2 คืน !! 2.ไหว้พระรับสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่องกง 9วัด 3.เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 4.พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว 5.ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา 6.ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ถนนนาธานฮ่องกง และซิตี้เก็ทเอาท์เล็ต
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยว MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 3 วัน 2 คืน FD (พ.ย.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 12,900.- บาท

สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort / ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่วัดแชกง ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak (นั่งรถรางพีคแทรม) อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน **พักฮ่องกง 2 คืน
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวMACAO HONGKONG LUNTAU PEAKTRAM 4 วัน 3FD (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 27,900.- บาท

สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง • ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า • ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort / ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูง ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ณ หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน FD (พ.ย.-ม.ค 61) ราคาเริ่มต้น 10,999.- บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ชมโชว์ตระการตาด้วยเทคนิค แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 100 ชีวิต 3. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว 4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง 5. เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน FD (พ.ย.60) ราคาเริ่มต้น 7,900.-

• สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ • พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า MACAO PARISIAN ZHUHAI 3 วัน 2 คืน NX (ต.ค.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 11,911.-บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. พักสุดหรู THE PARISIAN MACAO 1 คืน !!! 2. ขึ้นชมวิวหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส 3. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 4. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 5. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า 6. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย 7.เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า MACAO HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM 3 วัน 2 คืน FD (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 12,900.-

• สุดคุ้ม!!! เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ถ่ายรูปกับซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort / ไหว้พระขอพรวัดชื่อดังที่วัดแชกง ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak (นั่งรถรางพีคแทรม) อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน **พักฮ่องกง 2 คืน
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3วัน 2คืน NX (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 6,991.- บาท

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า 4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย 5. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
Book Now!

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ Chimelong 3 วัน 2 คืน NX (พ.ย-ธ.ค 60)ราคาเริ่มต้น 12,799.- บาท

ไฮไลท์......... การแสดงน้ำพุเต้นระบำ CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซึ่งเป็นโลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
Book Now!
12