B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

แพ็คเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (ก.พ-พ.ค60) FD ราคา 12,900.-

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน รถนำเที่ยว ใหม่ สะอาด ที่นั่งกว้างขวาง แอร์เย็นสบายพักโรงแรมเรือระดับ 5 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (ก.พ-พ.ค60) FD ราคา 12,900.-

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สักการะเจดีย์กลางน้ำ “เยเลพญา” ที่เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน รถนำเที่ยว ใหม่ สะอาด ที่นั่งกว้างขวาง แอร์เย็นสบายพักโรงแรมเรือระดับ 5 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
Book Now!

แพ็ตเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (ก.พ-พ.ค60) FD ราคา 9,900.-

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน รถนำเที่ยว ใหม่ สะอาด ที่นั่งกว้างขวาง แอร์เย็นสบาย พักโรงแรมเรือระดับ 5 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (ก.พ-พ.ค60) PG ราคา 13,900.-

นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตนั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน รถนำเที่ยว ใหม่ สะอาด ที่นั่งกว้างขวาง แอร์เย็นสบายพักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง บริการเลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ยุโรป มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน 3คืน (ก.พ-พ.ค60) PG ราคา 13,900.-

ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) ชมความสวยงดงามของธรรมชาติที่ทะเลสาบอินเลและวิถีชีวิตของชาวอินตา
Book Now!