B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน DD (ส.ค.60) ราคาเริ่มต้น 4,889.-

1.สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว 4.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 5.อิ่มอร่อยกับอาหารเริดรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 6.เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
Book Now!

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่า มัณฑะเลย์ สบาย…สบาย มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน PG (ส.ค.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 14,999.-

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ - ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า - ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ - นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม - เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ - มีบริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง
Book Now!

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า พม่า พาเพลิน ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน 1คืน DD (ส.ค.60) ราคาเริ่มต้น 6,999.-

ดาวน์โหลดรายการนำเที่ยว…ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า   พม่า พาเพลิน   ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน 1คืน  DD (ส.ค.60) ราคาเริ่มต้น...
Book Now!