B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล (บินภายใน) 5 วัน 4 คืน PG (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 28,900.-

ไฮไลท์...... • พักดีโรงแรม 3 ดาว • พร้อม! อร่อยเด็ดกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่าง • บริการเลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ • บินภายใน 3 เที่ยวบิน • พิเศษ!!!!รับฟรีของสมนาคุณ หมวก พัดและถุงผ้า
Book Now!

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ สบาย…สบาย มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4วัน 3คืน PG (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 15,999.-

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ มีบริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง
Book Now!

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย…สบาย ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน DD (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 11,559.-

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และอาหารไทย ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
Book Now!

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด DD (ต.ค.60) ราคาเริ่มต้น 4,994.-

- ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ - ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร - เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
Book Now!

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด DD (ต.ค.60) ราคาเริ่มต้น 6,996.-

- ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ - สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) - ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร - พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel - เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
Book Now!