B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน(ส.ค.-ธ.ค.60) TG ราคาเริ่มต้น 35,900.-

กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล
Book Now!

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (ก.ค.-ธ.ค.60) TG ราคาเริ่มต้น 35,900.-

กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ
Book Now!
12