B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน มหัศจรรย์ ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน B3(ต.ค.-พ.ย.60) ราคาเริ่มต้น 49,900.-

กรุงเทพฯ-พาโร-พาโรริงปูซอง-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-วัดคิชู ลาคัง –ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน เมืองทิมพู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - พูนาคา – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – จุดชมวิวซังเกกัง – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ- ตาซิโซซอง – พาโร พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง พาโร – กรุงเทพ
Book Now!