B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน (เม.ย.-พ.ค.61)ราคาเริ่มต้นเพียง 49,888.-

ไฮไลท์ทัวร์ ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล
Book Now!