B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ KNOCKOUT SINGAPORE 3 วัน 2 คืน(ต.ค.-พ.ย.60) 3K ราคาเริ่มต้น 14,900.-

ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม
Book Now!

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Super Save 3 วัน 2 คืน(มิ.ย.-ก.ย.60) SQ ราคาเริ่มต้น 16,900.-

ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์ทัวร์สิงคโปร์ SUPER SAVE 3วัน 2คืน (ก.พ-พ.ค60)โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ 3K ราคา 9,900.-

ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light Show” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Super Tree)สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์พักดี โรงแรมระดับ 3 ดาว FREE WIFI
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ SUPER SAVE 3วัน 2คืน (ก.พ-พ.ค60) SQ ราคา 16,900.-

กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี - GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก Genting Jurong Universal Studio of Singapore อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth – ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Book Now!