B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย…สบาย 3 วัน 2 คืน 3K (ส.ค.-ต.ค.60) ราคาเริ่มต้น 9,999.-

ดาวน์โหลดรายการนำเที่ยว…ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์  สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย…สบาย 3 วัน 2 คืน 3K (ส.ค.-ต.ค.60) ราคาเริ่มต้น...
Book Now!

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3วัน 2คืน SQ (ก.ค.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 17,900.-

ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์-Universal Studio of Singapore-เมอร์ไลออน -ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
Book Now!

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน 3K (ส.ค.60) ราคาเริ่มต้น 16,900.-

ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม
Book Now!

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ Super Save 3 วัน 2 คืน(มิ.ย.-ก.ย.60) SQ ราคาเริ่มต้น 16,900.-

ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ที่มีสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth ที่เชื่อกันว่าจะพบกับโชคลาภ ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ชมวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม
Book Now!