B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน BR (ม.ค.-มิ.ย.61) ราคาเริ่มต้น 19,900.-

ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน BR (ม.ค.-มิ.ย.61) ราคาเริ่มต้น 19,911.-

ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน 2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 3. ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5. ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 6. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน BR (ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 23,991.-

ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาลีซัน ... 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5. อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก 6. ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี 7. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไทเป101- อาลีซัน Peak Peak 6วัน 4คืน BR (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 19,911.-บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี.....ในอุทยานอาลีซัน 2. รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 3. ล่องเรือชมความงาม......ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง 5. เมนูพิเศษ....ลิ้มรสสุกี้สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง และ อาหารทะเล
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake 5วัน 3คืน XW (ม.ค.-ก.พ.61) ราคาาเริ่มต้น 15,995.- บาท

ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน..ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3คืน XW (พ.ย.-ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 13,991.- บาท

ไฮไลท์...เที่ยวไต้หวัน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ฉลองปีใหม่ Countdown 2018 @TAIPEI 101 5วัน 3คืน CI (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 24,911.- บาท

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ร่วมเฉลิมฉลอง Count Down 2018 ชมการแสดงพลุ แสง สี เสียง อันตระการตาที่จัดแสดงขึ้นตึกไทเป 101 ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 3. เพลิดเพลินกับสวนสนุก Window on China Theme Park 4. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย เดินช้อปปิ้งยามค่าคืนตลาดกลางคืนซื่อหลินอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง 5. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 2018 4วัน 3คืน (ธ.ค.-ม.ค.61) ราคาเริ่มต้น 22,999.- บาท

ไฮไลท์...ร่วมนับถอยหลัง Countdown สู่ปี 2018 บริเวณรอบตึกไทเป 101 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 4. ร่วมนับถอยหลัง Countdownสู่ปี 2018 บริเวณรอบตึกไทเป 101
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน CI (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 33,900.-

• นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) • มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ • มีบริการ Free WiFi บนรถ • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน Charter flight : Exclusive Countdown 2018 @Taipei Marriott 5 วัน 3 คืน CI (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 31,991.-

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว พร้อมรับสิทธิพิเศษ คูปอง ชั้น Rooftop ของโรงแรม Marriott Taipei เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการ Countdown 2018 และชมการแสดงพลุ แสง สี เสียง อันตระการตา ของตึกไทเป 101 ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 3. เพลิดเพลินกับสวนสนุก Window on China Theme Park 4. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง 5. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
Book Now!
12