B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน Charter flight : Exclusive Countdown 2018 @Taipei Marriott 5 วัน 3 คืน CI (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 31,991.-

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว พร้อมรับสิทธิพิเศษ คูปอง ชั้น Rooftop ของโรงแรม Marriott Taipei เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการ Countdown 2018 และชมการแสดงพลุ แสง สี เสียง อันตระการตา ของตึกไทเป 101 ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 3. เพลิดเพลินกับสวนสนุก Window on China Theme Park 4. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง 5. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5วัน 3คืน XW (พ.ย.-มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 17,999.-

ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน อาลีซัน 5วัน 4คืน TG (ธ.ค. 60) ราคาเริ่มต้น 32,900.-

ไฮไลท์..... นำท่านขึ้นรถไฟโบราณและชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4 เท่านั้น นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ-ทะเลสวัาบสุริยัน-จันทรา-เย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน xw (ต.ค.-ม.ค.61)ราคาเริ่มต้น 12,991.-

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน CI (ต.ค-ธ.ค 60) ราคาเริ่มต้น 37,900.-

ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ มีบริการ Free WiFi บนรถ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
Book Now!

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน TG (ธ.ค.60) ราคาเริ่มต้น 39,900.-

ชมความงามอุทยานภูเขาหินอ่อนทาโรโกะ ช่องเขาที่มีหน้าผาสูงชันเป็นหินอ่อนทั้งหมด นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติในอุทยานอาลีซัน ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, ปลาประธานาธิบดี และสเต็ก+สลัดบาร์ มีบริการ Free WiFi บนรถ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
Book Now!
12