B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เวียดนามเหนือ ซาปา สบาย…สบาย 4วัน 3คืน DD (ส.ค.-ต.ค.60) ราคาเริ่มต้น 9,999.-

-ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” -ช้อปปิ้งสินค้าพื้อนเมืองหลากหลาย ถนน 36 สาย -ชมแปลงนาขั้นบันได -ชมทัศนียภาพทะเลหมอก ยอดเขาฮัมรอง -Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ที่สวยที่สุดในซาปา -นั่งเรือกระจาด ชมบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาอันแสนสวยงาม -บริการ FREE WIFI บนรถ
Book Now!

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เวียดนามเหนือ สบาย…สบาย DD (ก.ค.-ส.ค.60) ราคาเริ่มต้น 9,999.-

-ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” -ช้อปปิ้งสินค้าพื้อนเมืองหลากหลาย ถนน 36 สาย -ชมแปลงนาขั้นบันได -ชมทัศนียภาพทะเลหมอก ยอดเขาฮัมรอง -Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ที่สวยที่สุดในซาปา -นั่งเรือกระจาด ชมบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาอันแสนสวยงาม -บริการ FREE WIFI บนรถ -เมนูพิเศษ!! ชาบูแซลมอล
Book Now!

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (มิ.ย.-ก.ย.60)DD ราคาเริ่มต้น 12,900.-

เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
Book Now!