B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (มิ.ย.-ก.ย.60)DD ราคาเริ่มต้น 12,900.-

เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5วัน 4คืน (เม.ย-พ.ค60) QR ราคา 17,900.-

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ • ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” • เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย •อิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา •ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได •ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง •Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา พิเศษ!!
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5วัน 4คืน (เม.ย-พ.ค60) VJ ราคา 18,900.-

เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (ก.พ-มิ.ย60) QR ราคา 12,900.-

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์ นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน (มี.ค-พ.ค60) DD ราคา 9,900.-

เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก พิเศษ!! รับประทานอาหารบนเรือสำราญพร้อมชมโชว์การแสดงบนแม่น้ำไซ่ง่อน FREE WIFI ON BUS อาหารครบทุกมื้อ
Book Now!

แพ็คเกจทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน3คืน (9-12ก.พ60-25-28พ.ค60) FD ราคา 11,900.-

ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) -มุยเน่ มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ นครโฮจิมินห์-วัดเทียนเฮา-ช้อปปิ้ง ตลาด เบนถัน – กรุงเทพฯ เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ • สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” • เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
Book Now!