B.S. Tour Fanpage
bstour@hotmail.com | Call Us 042-467154

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น สบาย ซากุระ EP.1 TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6D 4N TG (มี.ค.-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 47,991.-

ไฮไลท์ ทัวร์ - ไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ พร้อมถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - ชมความงามของซากุระ ณ ชินจูกุโคเอน - เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถนนซันมาจิ ซูจิ - เที่ยววัดน้ำใส วัดเก่าแก่ชื่อดังแห่งเมืองเกียวโต - สักการะหลวงพ่อโต ชมกวางน้อย ที่วัดโทไดจิ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน - ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง 3 เมืองใหญ่ ชินจูกุ / ชินไซบาชิ / ซาคาเอะ
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO SUPER SAKURA ลั้นล้า 5 DAY 3 NIGHT XJ (มี.ค.-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 29,991.-

ไฮไลท์ ทัวร์ - สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวน SHOWA KINEN [ตามสภาพอากาศ] - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น - ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน - พักฟูจิ1คืน พักโตเกียว 2 คืน
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น สบาย ซากุระ EP.2 TOKYO TAKAYAMA OSAKA 7D5N TG (มี.ค.-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 53,991.-

ไฮไลท์ ทัวร์ - ไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ พร้อมถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - ชมความงามของซากุระ ณ ชินจูกุโคเอน - สักการะหลวงพ่อโต ชมกวางน้อย ที่วัดโทไดจิ - เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถนนซันมาจิ ซูจิ - เที่ยววัดน้ำใส วัดเก่าแก่ชื่อดังแห่งเมืองเกียวโต - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน - อิสระ 1 วันในโอซาก้า เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์เซลหรืออิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง 3 เมืองใหญ่ ชินจูกุ / ชินไซบาชิ / ซาคาเอะ
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER 6 DAY 3 NIGHT XJ (มี.ค.-เม.ย.61) ราคาเริ่มต้น 35,999.-

ไฮไลท์ ทัวร์ - เที่ยวครบเมืองใหญ่ โตเกียว / โอซาก้า / นาโกย่า / - สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ หรือ สวนอุเอโนะ [ตามสภาพอากาศ] - สักการะวัดดัง อาซากุสะ วัดคิโยมิสุ วัดเงินกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน - อิสระ 1 วันเต็ม ที่โอซาก้า ซื้อทัวร์เสริมเที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN B PLUS SNOW MONKEY 6D4N TG (มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 46,991.-

ไฮไลท์ ทัวร์ - สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ชมลิงแช่ออนเซน กลางบ่อน้ำพุร้อน - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO - สักการะวัดดัง วัดเซ็นโคจิ วัดนาริตะ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถนนซันมาจิ ซูจิ - เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน - ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง ชินจูกุ / อิออน
Book Now!

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น Tokyo – Fuji Maxx 5 DAY 3 NIGHT XJ (มี.ค.61) ราคาเริ่มต้น 27,991.-

ไฮไลท์ ทัวร์ Tokyo – Fuji Maxx - พักฟูจิ 1 คืน และ โตเกียว 2 คืน ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญี่ปุ่น - สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ (กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 1ม.ค.-14มี.ค.61) - ชมความงามของยอด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) (กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 15-31 มี.ค.61) - ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ขนาดเท่าของจริง - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราเมน - ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ Aeon Mall, ชิบุย่า และ ชินจูกุ
Book Now!